Biserica Penticostala "Muntele Sionului" Baia Mare
                   ro  |  en
Din viața bisericii
Suntem ca o familie...
Editorial - Gelozia lui Dumnezeu
Citind Scriptura și dorind să Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu toții putem observa caracterul Său după felul în care a creat, a ales, a iertat, a pedepsit, a răspuns și a acționat de-a lungul vremurilor, în special în ceea ce privește poporul Israel. Dragostea Lui se regăsește în toate și ne uimește de fiecare dată. Avem de-a face cu un Dumnezeu atotputernic, suveran și totuși, în măreția Lui, Îl vedem cum iartă și iubește într-un mod care depășește gândirea noastră. Dacă luăm, de pildă, cartea Judecători, de nenumărate ori găsim acest...    [citeşte]
Istoricul bisericii
În anul 1991, pe strada Oituz din Baia Mare, se puneau bazele costrucției a ceea ce avea să devină cea mai mare Biserică Penticostală din oraș: „Muntele Sionului”. În Biblie, Sionul este deopotrivă cetatea lui David şi cetatea lui Dumnezeu. Pe parcursul Bibliei, cuvântul „Sion” trece de la a se referi în primul rând la o cetate fizică, la a avea un înţeles spiritual. Iar în cazul acestui loc minunat de închinare, acum, după 28 de ani, putem afirma cu bucurie că Biserica „Muntele Sionului” a fost și este Casa Domnului, unde mii de suflete au avut parte de hra...    [citeşte]
Crezul nostru
1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21). Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuv...    [citeşte]
Activitatea pastorului
Vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
Istoric - editoriale
Pentru suflet...
Editorial - Cel mai mare în Împărăția cerurilor
Dintotdeauna omul a dorit să conducă, să ajungă pe o treaptă cât de înaltă în societate, în ochii celorlalți, să dobândească cinste, respect, putere. Această pornire o regăsim încă de pe primele pagini ale Scripturii, când oamenii s-au unit să zidească turnul Babel, ca să își „facă un nume‟ (Gen.11׃4). Apoi, de-a lungul istoriei, dorința de cucerire și faimă a dus la sute de războaie pe întreg pământul. Cu toții observăm, chiar în zilele noastre, cum oamenii, în toate domeniile, au această tendință de a fi mai presus decât alții, sunt mânați...    [citeşte]
Editorial - A fi creștin cu mireasmă plăcută
„Noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării‟ (2Cor.2.15). Orice om, prin acțiunile, faptele și comportamentul său, lasă în urma sa o impresie, o urmă, pe o anumită perioadă de timp, în conștiința, memoria sau cugetul cuiva. Să o numim mireasmă, asemenea scrierii apostolului Pavel din versetul de mai sus. Noi înțelegem că acest cuvânt în acest context are o semnificație metaforică, simbolică. Tu însuți/însăți, prin felul tău de a fi, d...    [citeşte]
Editorial - Mielul pentru jertfă
Era mare forfotă și pregătire în Ierusalim. Mai erau câteva zile până la seara de 14 Nissan, când trebuiau sacrificați mieii pentru sărbătoarea Pesah. Pe Poarta Oilor de la Templu intrau mii de miei în frunte cu preoții care trebuiau să îi supună unei riguroase cercetări în zilele rămase, astfel ca jertfele să fie curate, fără vreun cusur sau meteahnă trupească. Însă mai mare zarvă se auzea de data aceasta la Poarta Speranței (sau Poarta Împăratului), în partea de răsărit, unde Isus, învățătorul din Nazaret, intra călare pe un măgăruș, sub cântăril...    [citeşte]
Editorial - Dincolo de Perdeaua dinăuntrul Templului
„Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului” (Evr.6:18-19). Dacă citim cu atenție cuvintele acestui verset, vom descoperi în ele o puternică armă de apărare împotriva multor descurajări și îndoieli care vin adesea din partea vrăjmașului împotriva noastră, a creștinilor acestor vremuri. Aceste cuvinte scrise de Apostolul Pavel cuprind adevăruri d...    [citeşte]
Editorial - Un vas ales...
Domnul folosește în Scriptură imagini ale unor pilde sau exemple din viața reală pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine adâncul unor învățături sau pentru a ne descoperi adevărate taine, pe care altfel mintea noastră nu le-ar pricepe. Când citim despre întoarcerea lui Pavel la adevărata credință, observăm că Domnul folosește expresia „El este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel” (Fapte 9:15). Oare de ce foloseşte denumirea de vas în locul unui alt cuvânt,...    [citeşte]
Editorial - Un an roditor
2021...un nou an în calendarele noastre, un nou prag pe care l-am trecut în aceste zile, un nou an care se adaugă la firul vieții noastre. Pentru unii poate este ultimul. Nu cunoaștem tainele celor 365 de zile care ne stau înainte, de aceea privim cu toții în mod egal la acest necunoscut. Totuși, pentru creștini poate fi anul în care Isus Hristos va reveni pentru a-și strânge grâul în grânar, anul răsplătirii și izbăvirii din călătoria pe acest pământ. La început de an, majoritatea oamenilor obișnuiesc să își facă un bilanț și o evauare a propriilor ...    [citeşte]
Editorial - El nu mai este în iesle…
Dragi cititori, creștini sau nu, cu toții știți cum S-a născut Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fie că o credeți sau nu, aceasta este realitatea, acesta este adevărul care de două mii de ani a rămas neclintit. Dumnezeu S-a întrupat, a luat trup omenesc în vremuri aspre, în Israelul de atunci, în Casa Pâinii (Bethleem), aducând Lumina, Apa și Pâinea vieții pentru noi toți. Nu s-a așteptat nimeni ca EL, Împăratul Împăraților, Mesia, să aleagă o iesle, un loc neînsemnat, o vreme neprielnică după tiparele noastre. Pentru că noi, pretențioșii secolului XXI, generați...    [citeşte]
Editorial - Via Domnului
Pentru ca omul să înțeleagă mai bine mesajul Creatorului, Dumnezeu a folosit adesea în limbajul și mesajul adresat acestuia, elemente simbolice, pilde accesibile gândirii noastre. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament (prin învățătura lui Isus Hristos), găsim pe paginile Scripturii astfel de imagini sugestive. Una din pildele frumos zugrăvite în Vechiul Testament este pilda viei Domnului, profețită de proorocul Isaia în capitolul 5 al cărții sale. Și fiindcă suntem în plin sezon al culegerii strugurilor, este un moment prielnic să p...    [citeşte]
Editorial - Vine dimineața, și este tot noapte…
Mesajul Evangheliei se conturează în jurul acelei nădejdi pe care orice creștin trebuie să o dobândească prin credință: nădejdea slavei, a neprihănirii, a mântuirii și Împărăției lui Hristos. Nădejdea că după călătoria acestei vieți vom avea parte de veșnicie, moartea fiind biruită și păcatul nostru ispășit („nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă" Tit1:2). În acest sens, noi stăm într-o stare de așteptare. Realizăm, măcar în parte, faptul că timpul rămas este scurt și suntem că...    [citeşte]
Editorial - În anul secetei nu încetează să aducă rod
Dragi cititori, trăim vremuri dificile și traversăm o perioadă cu evenimente pe care cei mai mulți dintre noi nu ni le-am imaginat. Deși adesea Duhul Sfânt ne-a avertizat în multe împrejurări, am fost luați prin surprindere de încercarea care a venit peste lumea întreagă. Un amalgam de știri a pătruns și pătrunde în casele noastre, izbutind adesea să ne cutremure ființa și să pună la încercare temelia pe care suntem zidiți. Unii au fost și sunt puși pentru prima oară în fața imprevizibilului. Văzând că în fața bolii nu se are în vedere fața omului, nici...    [citeşte]
Editorial - O dragoste care nu are margini
Cu siguranță toți cititorii Bibliei sunt impresionați de anumite cuvinte, reacții ale Domnului în anumite situații, pe care le regăsesc manifestate de-a lungul istoriei și scrise pe paginile sfinte. Proorocii, mesagerii lui Dumnezeu, au exprimat uneori dezamăgirea, tristețea, mânia și bucuria lui Dumnezeu față de oameni, popoare și mai ales față de poporul Israel, în moduri impresionante. Deși Biblia fost tradusă în multe limbi și dialecte, totuși, esența, puterea cuvintelor exprimate este reală pentru orice cititor. Astfel, rămânem impresionați de acest Dumneze...    [citeşte]
Editorial - Chivotul din casa ta
Poporul Israel a fost poporul în mijlocul căruia Dumnezeu a coborât, poporul pe care l-a însoțit în timpul călătoriilor prin pustie și mai apoi în țara promisă. Scriptura ne relatează de prezența Sa prin norul și focul ce mergea înaintea lor, indicându-le fiecare popas. De asemenea, după ce a fost construit Templul, adesea găsim scris despre norul și slava lui Dumnezeu care s-au manifestat vizibil. Acest lucru era legat în mod deosebit de unul din elementele sfinte și prețuite ale Templului: chivotul din Sfânta Sfintelor. Detaliile despre chivot le găsim în Exod 25...    [citeşte]
Înregistrări video
Pentru că repetiția e mama învățăturii, vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
25 iulie 2021 - Slujba de seară
25/07/2021
25 iulie 2021 - Slujba dimineață
25/07/2021
22 iulie 2021 - Joi seara
22/07/2021
18 iulie 2021 - Slujba de seară
18/07/2021
18 iulie 2021 - Slujba dimineață
18/07/2021
15 iulie 2021 - Joi seara
15/07/2021
11 iulie 2021 - Slujba de seară
11/07/2021
11 iulie 2021 - Slujba dimineață
11/07/2021
8 iulie 2021 - Joi seara
08/07/2021
4 iulie 2021 - Slujba de seară
04/07/2021
4 iulie 2021 - Slujba dimineață
04/07/2021
1 iulie 2021 - Joi seara
01/07/2021
27 iunie 2021 - Slujba de seară
27/06/2021
27 iunie 2021 - Slujba dimineață
27/06/2021
24 iunie 2021 - Joi seara
24/06/2021
20 iunie 2021 - Slujba de seară
20/06/2021
Transmisie LIVE...
Biserica Penticostală "Muntele Sionului"