Biserica Penticostala "Muntele Sionului" Baia Mare
                   ro  |  en
Din viața bisericii
Suntem ca o familie...
Editorial - Vulpile micicare strică viile noastre
Adevărații creștini sunt atenți la trăirea lor și se feresc de păcat. Însă tendința generală este aceea de a ne feri de păcatele mari, făcând în mintea noastră o categorisire a ceea ce Biblia numește păcat. Bineînțeles că putem observa, de pe paginile Scripturii, faptul că unele păcate sunt mai mari, cum ar fi din cuvintele psalmistului („Păzește de asemenea pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine! Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.” Ps.19.13). De asemenea, Apostolul Pavel menționează că există o difere...    [citeşte]
Istoricul bisericii
În anul 1991, pe strada Oituz din Baia Mare, se puneau bazele costrucției a ceea ce avea să devină cea mai mare Biserică Penticostală din oraș: „Muntele Sionului”. În Biblie, Sionul este deopotrivă cetatea lui David şi cetatea lui Dumnezeu. Pe parcursul Bibliei, cuvântul „Sion” trece de la a se referi în primul rând la o cetate fizică, la a avea un înţeles spiritual. Iar în cazul acestui loc minunat de închinare, acum, după 28 de ani, putem afirma cu bucurie că Biserica „Muntele Sionului” a fost și este Casa Domnului, unde mii de suflete au avut parte de hra...    [citeşte]
Crezul nostru
1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21). Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuv...    [citeşte]
Activitatea pastorului
Vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
Istoric - editoriale
Pentru suflet...
Editorial - Atacul diavolului și arma creștinului
Majoritatea oamenilor știu și recunosc faptul că diavolul acționează pe pământ, din vremuri străvechi, luptând împotriva creștinilor și răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu. El este bine organizat, deținând puterea asupra unei structuri bine ierarhizate de demoni care acționează la porunca lui. După cum menționează Apostolul Pavel în cartea sa către Efeseni, împotriva acestor puteri avem noi, creștinii, de dus permanent o luptă îndeosebi defensivă („Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,...    [citeşte]
Editorial - Încotro te trage inima?
Încotro te trage inima? Am găsit acestă întrebare deosebită în cuvântarea lui Elifaz, unul din cei trei prieteni ai lui Iov care au venit să vadă suferința și durerea acestuia. Deși știm că explicațiile și încurajările celor trei nu au fost potrivite în situația în care se afla Iov, totuși putem observa că în aceste cuvântări sunt multe lucruri adevărate și chiar cugetări înțelepte, dacă sunt folosite în momentul potrivit și în dreptul persoanei potrivite. Așadar, creștini ai anului 2021, creștini ai vremurilor din urmă, care așteptăm răpi...    [citeşte]
Editorial - Cugetul... documentul tău la Judecata finală
Majoritatea oamenilor cunosc, cel puțin pe larg, sensul cuvântului cuget. El este strâns legat de persoana noastră, de omul nostru lăuntric sau, altfel spus, de ființa spirituală. Dumnezeu a creat astfel ființa umană într-un mod aparte, diferit de toate celelalte ființe vii de pe pământ, fiindcă omul are rațiune, gândire și capacitatea de a lua decizii care nu sunt bazate pe instinct, ci pe alegere. Tocmai de aceea, omul este chemat să răspundă pentru acțiunile sale și, pentru ca răspunderea sa să fie bazată pe adevăr, el are din oficiu un avocat, numit CUGE...    [citeşte]
Editorial - Gelozia lui Dumnezeu
Citind Scriptura și dorind să Îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, cu toții putem observa caracterul Său după felul în care a creat, a ales, a iertat, a pedepsit, a răspuns și a acționat de-a lungul vremurilor, în special în ceea ce privește poporul Israel. Dragostea Lui se regăsește în toate și ne uimește de fiecare dată. Avem de-a face cu un Dumnezeu atotputernic, suveran și totuși, în măreția Lui, Îl vedem cum iartă și iubește într-un mod care depășește gândirea noastră. Dacă luăm, de pildă, cartea Judecători, de nenumărate ori găsim acest...    [citeşte]
Editorial - Cel mai mare în Împărăția cerurilor
Dintotdeauna omul a dorit să conducă, să ajungă pe o treaptă cât de înaltă în societate, în ochii celorlalți, să dobândească cinste, respect, putere. Această pornire o regăsim încă de pe primele pagini ale Scripturii, când oamenii s-au unit să zidească turnul Babel, ca să își „facă un nume‟ (Gen.11׃4). Apoi, de-a lungul istoriei, dorința de cucerire și faimă a dus la sute de războaie pe întreg pământul. Cu toții observăm, chiar în zilele noastre, cum oamenii, în toate domeniile, au această tendință de a fi mai presus decât alții, sunt mânați...    [citeşte]
Editorial - A fi creștin cu mireasmă plăcută
„Noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării‟ (2Cor.2.15). Orice om, prin acțiunile, faptele și comportamentul său, lasă în urma sa o impresie, o urmă, pe o anumită perioadă de timp, în conștiința, memoria sau cugetul cuiva. Să o numim mireasmă, asemenea scrierii apostolului Pavel din versetul de mai sus. Noi înțelegem că acest cuvânt în acest context are o semnificație metaforică, simbolică. Tu însuți/însăți, prin felul tău de a fi, d...    [citeşte]
Editorial - Mielul pentru jertfă
Era mare forfotă și pregătire în Ierusalim. Mai erau câteva zile până la seara de 14 Nissan, când trebuiau sacrificați mieii pentru sărbătoarea Pesah. Pe Poarta Oilor de la Templu intrau mii de miei în frunte cu preoții care trebuiau să îi supună unei riguroase cercetări în zilele rămase, astfel ca jertfele să fie curate, fără vreun cusur sau meteahnă trupească. Însă mai mare zarvă se auzea de data aceasta la Poarta Speranței (sau Poarta Împăratului), în partea de răsărit, unde Isus, învățătorul din Nazaret, intra călare pe un măgăruș, sub cântăril...    [citeşte]
Editorial - Dincolo de Perdeaua dinăuntrul Templului
„Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului” (Evr.6:18-19). Dacă citim cu atenție cuvintele acestui verset, vom descoperi în ele o puternică armă de apărare împotriva multor descurajări și îndoieli care vin adesea din partea vrăjmașului împotriva noastră, a creștinilor acestor vremuri. Aceste cuvinte scrise de Apostolul Pavel cuprind adevăruri d...    [citeşte]
Editorial - Un vas ales...
Domnul folosește în Scriptură imagini ale unor pilde sau exemple din viața reală pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine adâncul unor învățături sau pentru a ne descoperi adevărate taine, pe care altfel mintea noastră nu le-ar pricepe. Când citim despre întoarcerea lui Pavel la adevărata credință, observăm că Domnul folosește expresia „El este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel” (Fapte 9:15). Oare de ce foloseşte denumirea de vas în locul unui alt cuvânt,...    [citeşte]
Editorial - Un an roditor
2021...un nou an în calendarele noastre, un nou prag pe care l-am trecut în aceste zile, un nou an care se adaugă la firul vieții noastre. Pentru unii poate este ultimul. Nu cunoaștem tainele celor 365 de zile care ne stau înainte, de aceea privim cu toții în mod egal la acest necunoscut. Totuși, pentru creștini poate fi anul în care Isus Hristos va reveni pentru a-și strânge grâul în grânar, anul răsplătirii și izbăvirii din călătoria pe acest pământ. La început de an, majoritatea oamenilor obișnuiesc să își facă un bilanț și o evauare a propriilor ...    [citeşte]
Editorial - El nu mai este în iesle…
Dragi cititori, creștini sau nu, cu toții știți cum S-a născut Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fie că o credeți sau nu, aceasta este realitatea, acesta este adevărul care de două mii de ani a rămas neclintit. Dumnezeu S-a întrupat, a luat trup omenesc în vremuri aspre, în Israelul de atunci, în Casa Pâinii (Bethleem), aducând Lumina, Apa și Pâinea vieții pentru noi toți. Nu s-a așteptat nimeni ca EL, Împăratul Împăraților, Mesia, să aleagă o iesle, un loc neînsemnat, o vreme neprielnică după tiparele noastre. Pentru că noi, pretențioșii secolului XXI, generați...    [citeşte]
Editorial - Via Domnului
Pentru ca omul să înțeleagă mai bine mesajul Creatorului, Dumnezeu a folosit adesea în limbajul și mesajul adresat acestuia, elemente simbolice, pilde accesibile gândirii noastre. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament (prin învățătura lui Isus Hristos), găsim pe paginile Scripturii astfel de imagini sugestive. Una din pildele frumos zugrăvite în Vechiul Testament este pilda viei Domnului, profețită de proorocul Isaia în capitolul 5 al cărții sale. Și fiindcă suntem în plin sezon al culegerii strugurilor, este un moment prielnic să p...    [citeşte]
Înregistrări video
Pentru că repetiția e mama învățăturii, vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
25 noiembrie 2021 - Joi seara
25/11/2021
21 noiembrie 2021 - Slujba de seară
21/11/2021
21 noiembrie 2021 - Slujba dimineață
21/11/2021
18 noiembrie 2021 - Joi seara
18/11/2021
14 noiembrie 2021 - Slujba de seară
14/11/2021
14 noiembrie 2021 - Slujba dimineață
14/11/2021
11 noiembrie 2021 - Joi seara
11/11/2021
7 noiembrie 2021 - Slujba de seară
07/11/2021
7 noiembrie 2021 - Slujba dimineață
07/11/2021
4 noiembrie 2021 - Joi seara
04/11/2021
31 octombrie 2021 - Slujba de seară
31/10/2021
31 octombrie 2021 - Slujba dimineață
31/10/2021
Conferința de tineret - sesiunea II
30/10/2021
Conferința de tineret - sesiunea I
30/10/2021
28 octombrie 2021 - Joi seara
28/10/2021
24 octombrie 2021 - Slujba de seară
24/10/2021
Transmisie LIVE...
Biserica Penticostală "Muntele Sionului"