Biserica Penticostala "Muntele Sionului" Baia Mare
                   ro  |  en
Activitatea pastorului
Vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
Din viața bisericii
Suntem ca o familie...
Editorial - Chivotul din casa ta
Poporul Israel a fost poporul în mijlocul căruia Dumnezeu a coborât, poporul pe care l-a însoțit în timpul călătoriilor prin pustie și mai apoi în țara promisă. Scriptura ne relatează de prezența Sa prin norul și focul ce mergea înaintea lor, indicându-le fiecare popas. De asemenea, după ce a fost construit Templul, adesea găsim scris despre norul și slava lui Dumnezeu care s-au manifestat vizibil. Acest lucru era legat în mod deosebit de unul din elementele sfinte și prețuite ale Templului: chivotul din Sfânta Sfintelor. Detaliile despre chivot le găsim în Exod 25...    [citeşte]
Istoricul bisericii
În anul 1991, pe strada Oituz din Baia Mare, se puneau bazele costrucției a ceea ce avea să devină cea mai mare Biserică Penticostală din oraș: „Muntele Sionului”. În Biblie, Sionul este deopotrivă cetatea lui David şi cetatea lui Dumnezeu. Pe parcursul Bibliei, cuvântul „Sion” trece de la a se referi în primul rând la o cetate fizică, la a avea un înţeles spiritual. Iar în cazul acestui loc minunat de închinare, acum, după 28 de ani, putem afirma cu bucurie că Biserica „Muntele Sionului” a fost și este Casa Domnului, unde mii de suflete au avut parte de hra...    [citeşte]
Crezul nostru
1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21). Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuv...    [citeşte]
Istoric - editoriale
Pentru suflet...
Editorial - Ziua Cincizecimii
Cincizecimea. Un cuvânt cu o mare însemnătate, care ascunde taine ale prezentului și trecutului. Ale trecutului, pentru că este numele de mii de ani al uneia din sărbătorile date poporului Israel prin Moise. Fiecare din acele sărbători vechi testamentale au un corespondent în Noul Legământ. Sărbătoarea Cincizecimii (Exod 34:22, Num.28:26) era sărbătoarea primelor roade, numită și Sărbătoarea Săptămânilor/Secerișului, deoarece este calculată prin 7 săptămâni (50 de zile de la perioada Paștelui și a Azimilor). Cincizecimea era o ocazie de bucurie şi de recunoş...    [citeşte]
Editorial - A fi om după inima lui Dumnezeu
În orice domeniu al vieții noastre, fie că este vorba de școală, serviciu sau chiar în căsnicie, fiecare dintre noi pornim cu avânt și dorință să obținem cele mai bune rezultate, să aducem mulțumire celor care într-o anumită măsură, ne evaluează. Cu atât mai mult trebuie să dorim acest lucru în ceea ce privește legământul de slujire pe care l-am încheiat cu Însuși Dumnezeu. Dacă tu, care mărturisești că ai cunoscut pe Hristos și ai ales să Îl urmezi, totuși nu simți și nu ai simțit până acum dorința fierbinte de a-ți depăși propriile lim...    [citeşte]
Editorial - Altarul de aur al inimii tale
Domnul a ales pe Avraam, un om credincios din care a format un popor ales, pus deoparte dintre neamuri. În Exod 4.22, mesajul transmis lui Faraon din partea Domnului a fost: „Așa vorbește Domnul: Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut." Acest popor a avut privilegiul să îl aibă la propriu pe Dumnezeu în mijlocul lor, astfel că modul lor de viețuire avea să fie deosebit, aparte, printr-o curățire spirituală de orice păcat și o rigurozitate a unui trai curat, neîntinat chiar în ce privește aspectele fizice, trupești. Argumentul tuturor acestor lucruri este adus tocma...    [citeşte]
Editorial - A trăi prin credință…
Cu toții ne dăm seama că trăim vremurile de pe urmă, văzând atât de clar împlinindu-se unele din semnele pe care Domnul Isus ni le-a lăsat scrise: războaie și vești de războaie, vrăjmășie între popoare, cutremure, foamete, ciumi, prigoană, înmulțirea proorocilor mincinoși, înmulțirea fărădelegii, răcirea dragostei creștinilor, lepădarea de credință. Nu la întâmplare a adus aceste semne la cunoștința ucenicilor și implicit a noastră, ci pentru a ne pregăti din punct de vedere spiritual („când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omul...    [citeşte]
Editorial - Ne vrea cu gelozie pentru Sine...
Nu se poate să nu te oprești adesea, citind epistola lui Iacov, să cugeți și să faci o călătorie urgentă în propriul suflet; cu siguranță semnalul de alarmă al cuvintelor lui, care taie precum o sabie cu două tăișuri, răsună ca un ecou, până și în ființa cea mai dură și insensibilă. Pentru că este unul din scriitorii care ating subiecte sensibile, care mustră în mod direct, fără ocolișuri. Iată câteva exemple:
-Vrei dar, să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? (Iac.2.20)
-Voi poftiți și nu aveți; ucideți, pizm...    [citeşte]
2020, un nou hotar pe drumul spre cer
În Roma antică existau așa numitele pietre milinare pe drum, pietre ce aveau formă de coloană și care purtau inscripții pentru marcarea distanțelor pe traseu. Mai exact, acestea indicau câte mile au mai rămas până la cel mai apropiat oraș. Călătorul era încurajat să știe că mai are o distanță anume de parcurs și înainta sa ajungă cât de repede la destinație. Iată-ne și pe noi, cei care am trecut hotarul acestui nou an, pe drumul pe care l-am ales: calea îngustă spre cer. La acest hotar, fără să mai privim în urmă, ne ațintim privirile înainte și ...    [citeşte]
Editorial - Un semn profețit, scris și împlinit
Nașterea Mântuitorului Isus Hristos: un eveniment important, pe care mulți oameni îl sărbătoresc, dar pe care prea puțini îl înțeleg în profunzime. Unii au în minte doar o iesle cu un copilaș și câțiva păstori care îl privesc înduioșați. Alții privesc cu cinste fecioara care l-a purtat în pântece și l-a născut, venerând-o pe ea. Iar alții se gândesc la brazi împodobiți, mese îmbelșugate, tradiții. Dar să facem, în câteva rânduri pe care le vom parcurge, o călătorie spre începuturi, spre esență și adevăr, așa cum este el scris în Scriptură. ...    [citeşte]
Dezrădăcinat...
Deși pare un subiect trist, e necesar să cunoaștem pericolele care pândesc pe fiecare credincios în traseul creșterii spre desăvârșire. A fi dezrădăcinat din punct de vedere spiritual este cea mai grea stare, fără posibilitate de restaurare. În limba română, alături de simpla definiție a acestui cuvant, se află și varianta următoare: „care a părăsit mediul natural, locul de naștere pentru a se muta în alt loc străin.” Am căutat să înțeleg acest aspect de pe paginile Scripturii pornind de cuvintele Mântuitorului, care și azi produc uimire în r...    [citeşte]
Să vă purtați într-un chip vrednic...
Nu de puține ori întâlnim în Scriptură expresia „să vă purtați într-un chip vrednic”. Și această expresie nu este folosită pentru a dovedi că nu putem fi vrednici de ceva, ci, din contră, este o chemare la a trăi în curăție și a fi găsiți vrednici de Împărăția Domnului: -„să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o” (Efes.4:1)
-„purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos” (Fil.1:27)
-„Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăți...    [citeşte]
Înregistrări video
Pentru că repetiția e mama învățăturii, vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
6 iulie 2020 - Slujba de seară
06/07/2020
6 iulie 2020 - Slujba de dimineață
06/07/2020
28 iunie 2020 - Slujba de seară
28/06/2020
28 iunie 2020 - Slujba de dimineață
28/06/2020
21 iunie 2020 - Slujba de seară
21/06/2020
21 iunie 2020 - Slujba de dimineață
21/06/2020
14 iunie 2020 - Slujba de seară
14/06/2020
14 iunie 2020 - Slujba de dimineață
14/06/2020
7 iunie 2020 - Slujba de seară
07/06/2020
7 iunie 2020 - Slujba de dimineață
07/06/2020
31 mai 2020 - Slujba de seară
31/05/2020
31 mai 2020 - Slujba de dimineață
31/05/2020
24 mai 2020 - Slujba de seară
24/05/2020
17 mai 2020 - Slujba de seară
17/05/2020
17 mai 2020 - Slujba de dimineață
17/05/2020
10 mai 2020 - Slujba de seară
10/05/2020
Transmisie LIVE...
Biserica Penticostală "Muntele Sionului"