Biserica Penticostala "Muntele Sionului" Baia Mare
                   ro  |  en
Activitatea pastorului
Vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
Din viața bisericii
Suntem ca o familie...
Editorial - Vine dimineața, și este tot noapte…
Mesajul Evangheliei se conturează în jurul acelei nădejdi pe care orice creștin trebuie să o dobândească prin credință: nădejdea slavei, a neprihănirii, a mântuirii și Împărăției lui Hristos. Nădejdea că după călătoria acestei vieți vom avea parte de veșnicie, moartea fiind biruită și păcatul nostru ispășit („nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă" Tit1:2). În acest sens, noi stăm într-o stare de așteptare. Realizăm, măcar în parte, faptul că timpul rămas este scurt și suntem că...    [citeşte]
Istoricul bisericii
În anul 1991, pe strada Oituz din Baia Mare, se puneau bazele costrucției a ceea ce avea să devină cea mai mare Biserică Penticostală din oraș: „Muntele Sionului”. În Biblie, Sionul este deopotrivă cetatea lui David şi cetatea lui Dumnezeu. Pe parcursul Bibliei, cuvântul „Sion” trece de la a se referi în primul rând la o cetate fizică, la a avea un înţeles spiritual. Iar în cazul acestui loc minunat de închinare, acum, după 28 de ani, putem afirma cu bucurie că Biserica „Muntele Sionului” a fost și este Casa Domnului, unde mii de suflete au avut parte de hra...    [citeşte]
Crezul nostru
1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă. Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21). Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuv...    [citeşte]
Istoric - editoriale
Pentru suflet...
Editorial - În anul secetei nu încetează să aducă rod
Dragi cititori, trăim vremuri dificile și traversăm o perioadă cu evenimente pe care cei mai mulți dintre noi nu ni le-am imaginat. Deși adesea Duhul Sfânt ne-a avertizat în multe împrejurări, am fost luați prin surprindere de încercarea care a venit peste lumea întreagă. Un amalgam de știri a pătruns și pătrunde în casele noastre, izbutind adesea să ne cutremure ființa și să pună la încercare temelia pe care suntem zidiți. Unii au fost și sunt puși pentru prima oară în fața imprevizibilului. Văzând că în fața bolii nu se are în vedere fața omului, nici...    [citeşte]
Editorial - O dragoste care nu are margini
Cu siguranță toți cititorii Bibliei sunt impresionați de anumite cuvinte, reacții ale Domnului în anumite situații, pe care le regăsesc manifestate de-a lungul istoriei și scrise pe paginile sfinte. Proorocii, mesagerii lui Dumnezeu, au exprimat uneori dezamăgirea, tristețea, mânia și bucuria lui Dumnezeu față de oameni, popoare și mai ales față de poporul Israel, în moduri impresionante. Deși Biblia fost tradusă în multe limbi și dialecte, totuși, esența, puterea cuvintelor exprimate este reală pentru orice cititor. Astfel, rămânem impresionați de acest Dumneze...    [citeşte]
Editorial - Chivotul din casa ta
Poporul Israel a fost poporul în mijlocul căruia Dumnezeu a coborât, poporul pe care l-a însoțit în timpul călătoriilor prin pustie și mai apoi în țara promisă. Scriptura ne relatează de prezența Sa prin norul și focul ce mergea înaintea lor, indicându-le fiecare popas. De asemenea, după ce a fost construit Templul, adesea găsim scris despre norul și slava lui Dumnezeu care s-au manifestat vizibil. Acest lucru era legat în mod deosebit de unul din elementele sfinte și prețuite ale Templului: chivotul din Sfânta Sfintelor. Detaliile despre chivot le găsim în Exod 25...    [citeşte]
Editorial - Ziua Cincizecimii
Cincizecimea. Un cuvânt cu o mare însemnătate, care ascunde taine ale prezentului și trecutului. Ale trecutului, pentru că este numele de mii de ani al uneia din sărbătorile date poporului Israel prin Moise. Fiecare din acele sărbători vechi testamentale au un corespondent în Noul Legământ. Sărbătoarea Cincizecimii (Exod 34:22, Num.28:26) era sărbătoarea primelor roade, numită și Sărbătoarea Săptămânilor/Secerișului, deoarece este calculată prin 7 săptămâni (50 de zile de la perioada Paștelui și a Azimilor). Cincizecimea era o ocazie de bucurie şi de recunoş...    [citeşte]
Editorial - A fi om după inima lui Dumnezeu
În orice domeniu al vieții noastre, fie că este vorba de școală, serviciu sau chiar în căsnicie, fiecare dintre noi pornim cu avânt și dorință să obținem cele mai bune rezultate, să aducem mulțumire celor care într-o anumită măsură, ne evaluează. Cu atât mai mult trebuie să dorim acest lucru în ceea ce privește legământul de slujire pe care l-am încheiat cu Însuși Dumnezeu. Dacă tu, care mărturisești că ai cunoscut pe Hristos și ai ales să Îl urmezi, totuși nu simți și nu ai simțit până acum dorința fierbinte de a-ți depăși propriile lim...    [citeşte]
Editorial - Altarul de aur al inimii tale
Domnul a ales pe Avraam, un om credincios din care a format un popor ales, pus deoparte dintre neamuri. În Exod 4.22, mesajul transmis lui Faraon din partea Domnului a fost: „Așa vorbește Domnul: Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut." Acest popor a avut privilegiul să îl aibă la propriu pe Dumnezeu în mijlocul lor, astfel că modul lor de viețuire avea să fie deosebit, aparte, printr-o curățire spirituală de orice păcat și o rigurozitate a unui trai curat, neîntinat chiar în ce privește aspectele fizice, trupești. Argumentul tuturor acestor lucruri este adus tocma...    [citeşte]
Editorial - A trăi prin credință…
Cu toții ne dăm seama că trăim vremurile de pe urmă, văzând atât de clar împlinindu-se unele din semnele pe care Domnul Isus ni le-a lăsat scrise: războaie și vești de războaie, vrăjmășie între popoare, cutremure, foamete, ciumi, prigoană, înmulțirea proorocilor mincinoși, înmulțirea fărădelegii, răcirea dragostei creștinilor, lepădarea de credință. Nu la întâmplare a adus aceste semne la cunoștința ucenicilor și implicit a noastră, ci pentru a ne pregăti din punct de vedere spiritual („când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omul...    [citeşte]
Editorial - Ne vrea cu gelozie pentru Sine...
Nu se poate să nu te oprești adesea, citind epistola lui Iacov, să cugeți și să faci o călătorie urgentă în propriul suflet; cu siguranță semnalul de alarmă al cuvintelor lui, care taie precum o sabie cu două tăișuri, răsună ca un ecou, până și în ființa cea mai dură și insensibilă. Pentru că este unul din scriitorii care ating subiecte sensibile, care mustră în mod direct, fără ocolișuri. Iată câteva exemple:
-Vrei dar, să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? (Iac.2.20)
-Voi poftiți și nu aveți; ucideți, pizm...    [citeşte]
2020, un nou hotar pe drumul spre cer
În Roma antică existau așa numitele pietre milinare pe drum, pietre ce aveau formă de coloană și care purtau inscripții pentru marcarea distanțelor pe traseu. Mai exact, acestea indicau câte mile au mai rămas până la cel mai apropiat oraș. Călătorul era încurajat să știe că mai are o distanță anume de parcurs și înainta sa ajungă cât de repede la destinație. Iată-ne și pe noi, cei care am trecut hotarul acestui nou an, pe drumul pe care l-am ales: calea îngustă spre cer. La acest hotar, fără să mai privim în urmă, ne ațintim privirile înainte și ...    [citeşte]
Editorial - Un semn profețit, scris și împlinit
Nașterea Mântuitorului Isus Hristos: un eveniment important, pe care mulți oameni îl sărbătoresc, dar pe care prea puțini îl înțeleg în profunzime. Unii au în minte doar o iesle cu un copilaș și câțiva păstori care îl privesc înduioșați. Alții privesc cu cinste fecioara care l-a purtat în pântece și l-a născut, venerând-o pe ea. Iar alții se gândesc la brazi împodobiți, mese îmbelșugate, tradiții. Dar să facem, în câteva rânduri pe care le vom parcurge, o călătorie spre începuturi, spre esență și adevăr, așa cum este el scris în Scriptură. ...    [citeşte]
Dezrădăcinat...
Deși pare un subiect trist, e necesar să cunoaștem pericolele care pândesc pe fiecare credincios în traseul creșterii spre desăvârșire. A fi dezrădăcinat din punct de vedere spiritual este cea mai grea stare, fără posibilitate de restaurare. În limba română, alături de simpla definiție a acestui cuvant, se află și varianta următoare: „care a părăsit mediul natural, locul de naștere pentru a se muta în alt loc străin.” Am căutat să înțeleg acest aspect de pe paginile Scripturii pornind de cuvintele Mântuitorului, care și azi produc uimire în r...    [citeşte]
Să vă purtați într-un chip vrednic...
Nu de puține ori întâlnim în Scriptură expresia „să vă purtați într-un chip vrednic”. Și această expresie nu este folosită pentru a dovedi că nu putem fi vrednici de ceva, ci, din contră, este o chemare la a trăi în curăție și a fi găsiți vrednici de Împărăția Domnului: -„să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o” (Efes.4:1)
-„purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos” (Fil.1:27)
-„Să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăți...    [citeşte]
Înregistrări video
Pentru că repetiția e mama învățăturii, vă invităm să vizionați, în reluare, înregistrările de mai jos:
25 octombrie 2020 - Slujba de seară
25/10/2020
25 octombrie 2020 - Slujba de dimineață
25/10/2020
18 octombrie 2020 - Slujba de seară
18/10/2020
18 octombrie 2020 - Slujba de dimineață
18/10/2020
11 octombrie 2020 - Slujba de seară
11/10/2020
11 octombrie 2020 - Slujba de dimineață
11/10/2020
4 octombrie 2020 - Slujba de seara
04/10/2020
4 octombrie 2020 - Slujba de dimineață
04/10/2020
27 septembrie 2020 - Slujba de seara
27/09/2020
27 septembrie 2020 - Slujba de dimineață
27/09/2020
20 septembrie 2020 - Slujba de seara
20/09/2020
20 septembrie 2020 - Slujba de dimineață
20/09/2020
13 septembrie 2020 - Slujba de seară
13/09/2020
13 septembrie 2020 - Slujba de dimineață
13/09/2020
6 septembrie 2020 - Slujba de seară
06/09/2020
6 septembrie 2020 - Slujba de dimineață
06/09/2020
Transmisie LIVE...
Biserica Penticostală "Muntele Sionului"